info@kamtong.org

 

 

 
 

 

 

 

 

             
       

 

 

金堂曲苑

 

香港沙田安心街十九号滙貿中心十六樓1611室

Rm 1611, 16/F, New Commerce Centre

19, On Sham Street, Shatin,

Hong Kong

 

Tel:852 94779727

E-mail: info@kamtong.org

Website: www.kamtong.org

 

經典粵曲唱造研習班

 

沙田大會堂演講廳

夜班: 星期一晚上七時三十分至九時三十分。

日班: 星期三下午二時至四時。

 

報名查詢:94779727 李小姐 

           

 

 
 

 

Address :

                     香港沙田安心街十九号滙貿中心十六樓1 611室

                        Tel: 852 94779727